Primăria Grădinari județul Caraș Severin

ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA REFERENT III DEBUTANT

ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

1.      Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:

– „REFERENT, clasa III grad profesional DEBUTANT”, ID 254565 – Compartiment Financiar-Contabil, Impozite și taxe în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Grădinari

2. Probele pentru concurs:

- selecție dosare

- proba scrisă

- interviu

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:

- la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin : Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

- selecție dosare : - în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

- proba scrisă       : - 13.04.2021 – ora 1100  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

-  interviu              : - 15.04.2021 – ora 1100  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Grădinari, în perioada 12 martie 2021 – 31 martie 2021, ora 1600, la sediul Primăriei comunei Grădinari, județul Caraș Severin.

DATE, INFORMAȚII SUPLIMETARE ȘI DOCUMENTE DE CONCURS: CONFORM ATAȘAMENTELOR PREZENTULUI ANUNȚ

 Persoana de contact : CRAIA EMANEUL VASILE - Secretar General al comunei Grădinari;                                       

-  tel. 0255575722 sau 0771051865;

- email: craiaemanuel@yahoo.com sau secretar@gradinari-cs.ro